Technische vragen

  • Wat is een eerste inspectie? (EBI)

    Bij het voor het eerst in gebruik nemen van verwarmings- of stookinstallaties met een vermogen > 100kW moet de eigenaar van een installatie een rapport hebben waaruit blijkt dat de installatie aan de geldende eisen voldoet. Conform de SCIOS bestaat de EBI uit een controle van de stookinstallatie op een goede werking, veilig functioneren en energiezuinigheid. Het certificaat bij deze inspectie dient op aanvraag van overheden aantoonbaar te zijn en dient steeds vaker als garantiestelling bij het afsluiten van verzekeringen. 

  • Wat is een periodieke onderhoud? (PO)

    Jaarlijks dient er aan verwarmings- of stookinstallaties met een vermogen > 100kW onderhoud gepleegd te worden. Dit onderhoud richt zich conform de SCIOS regelgeving hoofdzakelijk op het inspecteren en reinigen van de installatie, waardoor een goede werking, veilig functioneren en energiezuinigheid gewaarborgd blijft. Het onderhoud dat gepleegd wordt, zal in een onderhoudsverslag worden vastgelegd en er zal een certificaat van onderhoud afgegeven worden. 

  • Wat is een periodieke inspectie? (PI)

    Afhankelijk van de installatie, dient normaal gesproken elke verwarmings- of stookinstallatie met een vermogen > 100kW om de vier jaar geïnspecteerd en gekeurd te worden op een goed en veilig functioneren. Hierbij dient de installatie afgesteld te worden voor een optimale verbranding zoals in het EBI rapport is vastgelegd. Het op te stellen certificaat van inspectie dient afgegeven te worden aan de eindgebruiker of eigenaar die deze op aanvraag van overheidsinstanties aantoonbaar moet maken.