Reken- en teken werkzaamheden

Altijd werkend met de laatste reken- en rekenprogrammatuur. Hartman Installatie simuleert het klimaat in diverse ruimten, om op voorhand te bepalen wat nodig is. Met BIM passen we onze installatie naadloos in een gebouw, dit levert productie snelheid en efficiëntie op. Voordelen voor u geen faalkosten, geen problemen, kortere bouwtijd enz. Hartman Installatie ondersteund u graag.

Als u betrokken bent bij een bouwproces, wilt u niet voor onplezierige verrassingen komen te staan. Wij ook niet. Daarom maakt Hartman Installatie gebruik van de meest professionele teken- en berekenprogrammatuur.

Voor de tekenwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van StabiCat in combinatie met Autocat. In eigen beheer worden tekenwerkzaamheden zowel 2D, 3D als BIM uitgevoerd. Faalkosten in het bouwproces worden hierdoor verminderd wat tijdswinst oplevert en waardoor het uitvoeringsproces beter verloopt.

Voor de rekenwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van VABI UO en Elements. Gebouwen en installatiedelen kunnen worden gesimuleerd en gedimensioneerd op capaciteit en werking. Hierdoor worden mogelijke complicaties in een vroeg stadium gedetecteerd en kunnen problemen snel verholpen worden.