Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame techniek die steeds meer wordt toegepast. Het is een vorm van energiewinning die gebruik maakt van warmte of koude uit de bodem. Een WKO installatie is de oplossing voor de toekomst en levert het hoogste comfort tegen de minste energie kosten.

Warmte en koude opslag in de bodem, hiermede wordt energie gewonnen uit de grondwaterstromen die zich overal bevinden. Open of gesloten bronnen met elk hun aandachtspunten, wij kennen alle voordelen, wat zorgt voor een optimaal renderende installatie. Profiteer van de kennis en kunde en druk uw explotatiekosten met deze duurzame oplossing met het hoogst haalbare rendement en comfort.

Deze duurzame vormen van energie dragen bij aan besparing van fossiele brandstoffen en op de uitstoot van CO². Hartman Installatie kan met behulp van bodemenergie gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier verwarmen en koelen. Van ontwerp tot realisatie, bij Hartman Installatie kunt u uw bodemenergiesysteem volledig en vertrouwd uit handen geven.